تاریخ وب

خرید پیکسل

فرم خرید پیکسل


  1. پیکسل شما به این آدرس منتقل می‌شود.
  2. نام برند یا هویت اینترنتی خود را بنویسید.
  3. وب‌سایت شما بیشتر متعلق به کدام یک از این دسته‌ها می‌باشد؟
  4. جهت اطلاع رسانی‌های پیامکی. قول می‌دهیم هرزنامه نفرستیم.
  5. جهت اطلاع رسانی از برنامه‌های آینده.
  6. قول می‌دهیم هرزنامه نفرستیم.
  7. ابعاد به مقیاس پیکسل می‌باشد.
  8. با فرمت JPG یا PNG.

  9. اگر قوانین را نپذیرید، امکان ارائه خدمات به شما وجود ندارد.
قیمت نهایی: 0 تومان
در صورتی که به تهیه وب‌سایت و یا یک تک صفحه احتیاج دارید با ما در ارتباط باشید.